Tidsskrift samarbeid

Styret i NFBT vedtok i møte 30.5.1988 å gi sin enstemmige tilslutning til det reviderte utkast til samarbeidsavtale om tidsskriftet Medisinsk Teknikk (slik det fremkommer i innkallingen til MTF’s landsmøte, vedlagte kopi).

Sak 9: Samarbeid med andre foreninger om tidsskriftet Medisinsk Teknikk.

Styrets forslag til vedtak:

Styret gir fullmakt til å inngå avtale om tidsskriftsamarbeid med NFBT, NFMS og FSTL –  og evnt. andre foreninger som har felles interesser med MTF – etter de prinsipper som er skissert i retningslinjer datert 10.05.88.

Les Forslag til retningslinjer for tidsskriftsamarbeid mellom MTF, NFBT, NFMS og FSTL i:

Tidsskrift samarbeid

 

Legg igjen en kommentar