Vedtekter, 1988

Vedtekter er sist endret på generalforsamling 06.06.1988.

Det er 13 paragrafer av vedtekter som blir presentert vedr. MTF:

 1. Navn og rettslig stilling
 2. Formål
 3. Organisasjon
 4. Medlemskap
 5. Stemmerett
 6. Styre
 7. Valgkomité
 8. Generalforsamling
 9. Landsmøte
 10. Medlemsmøter
 11. Publikasjoner
 12. Vedtektsendringer
 13. Oppløsning

Vedtekter 1988