Brev fra Sirkulasjonsfysiologisk laboratorium

Fra: Sirkulasjonsfysiologisk laboratorium
Til: Medisinsk teknisk avdeling, Haukeland sykehus

 

Vedlagt følger diverse forslag for kommende utgave av Medisinsk Teknikk.

  • Foreningsinformasjon
  • Kort historikk
  • NFBT’s målsetninger
  • NFBT – mer nødvendig enn noen gang
  • NFBT’s tilbud til medlemmene
  • NFBT medlemskap
  • Møtekalender

Les en detaljert beskrivelse av hvert punkt i:

Et brev fra Sirkulasjonsfysiologisk laboratorium

 

Legg igjen en kommentar