Kurs i «Planlagt vedlikehold av MTU»

Det blir avholdt et kurs i «Planlagt vedlikehold av MTU» i Trondheim, 14. og 15. mars 1989.

MTF har muntlig tilbudt NFBT en fri deltaker. Elisabeth Gudmundsen er påmeldt fra Rikshospitalet. Det er sammen 20 deltakere på kurset. MTF/NFBT forbeholder seg retten til å avlyse kurs, hvis det melder seg så få deltakere, at arrangementet går med underskudd.

Vedlagt følger kursprogrammet, kopi av avtale med SPRIMA samt en liste over kursdeltakere i:

Kurs i Planlagt vedlikehold av MTU, Trondheim 1989