Innovasjonsbistand til helsetjenesten – Rapport

Sosialdepartementet oppnevnte den 24. februar 1989, i samarbeid med Næringsdepartementet en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å vurdere hvordan innovasjonsvirksomhet med tilknytning til helsetjenesten kunne stimuleres. Gruppen skulle spesielt vurdere behovet for å etablere et nytt organ for formidling av innovasjonsbistand og komme med forslag til hvordan innovasjonsbistand eventuelt bør organiseres.

Arbeidsgruppen avgir med dette sin rapport. Gruppen foreslår enstemmig at det etableres et nytt bistandsorgan, i første omgang for en prøve periode på 4 år, med nær tilknytning til helsetjenesten.

Gruppen er delt i et flertall og et mindretall (1) i spørsmålet om organet bør ha samlokalisering og nært samarbeid med Medisinsk Innovasjon Rikshospitalet.

Innhold:

  1. Mandat og mandatforståelse
  2. Dagens innovasjon i helsevesenet
  3. Innovasjonsutvikling; tiltak og organisering
  4. Arbeidsgruppes forslag til en ny organisatorisk enhet

Les innholdet av rapporten i:

Innovasjonsbistand til Helsetjenesten, Rapport

 

 

Legg igjen en kommentar