Statutter – Fondet for Medisinsk Teknisk Forening

7 paragrafer av statutter til Fondet for MTF:

  1. Fondet er opprettet ved vedtak av MTF’s generalforsamling 1988. Fondets midler skaffes til veie ved donasjoner fra firma til MTF.
  2. Det er Kassereren i MTF som skal føre fondets regnskap, som revideres av MTF’s revisor. Revidert regnskap og årsmelding legges fram ved MTF’s generalforsamling.
  3. Formålet med de midler som årlig står til disposisjon er å fremme å støtte medisinsk teknisk arbeid blandt medlemmene i MTF.

Les resten av innholdet i:

Fondet for MTF, statutter

Legg igjen en kommentar