Innovasjonsbistand til helsetjenesten, utredning til uttalelse

En arbeidsgruppe nedsatt av Sosialdepartementet i samarbeid med Næringsdepartementet har utredet hvordan innovasjonsvirksomhet og næringsutvikling kan stimuleres i tilknytning til helsetjenesten.

Arbeidsgruppen foreslår at det opprettes et selskap for å stimulere ideskapning og produktutvikling mellom helsevesen og industri.

Selskapet skal bistå med å finne kompetanse og mulige partnere for å utvikle produktideer. Selskapet skal videre bidra til å finansiere innledende undersøkelser og bearbeide prosjekter.

Forslag til høringsinstanser på rapport om innovasjonsbistand til helsetjenesten

Les innholdet av forslag i:

Innovasjonsbistand til helsetjenesten, utredning til uttalelse

 

 

Legg igjen en kommentar