Brev til NFBT

Fra: Medisinsk Teknisk Forening
Til: Norsk Forening for Biomedisinsk Teknikk

 

Det vises til tidligere henvendelser til fagredaktøren Rune Fensli angående organisering/samarbeid i tidsskriftet.

Dette er ingen enkel sak og styret har brukt en del tid for å vurdere situasjonen nærmere. MTF har utarbeidet et notat om fremtidig tidsskrift-utgivelse. Det bes derfor om at dette blir behandlet av NFBT.

Samtidig ønsker MTF å samle til et felles møte hvor det kan drøftes dette notatet nærmere.

Et brev til NFBT

 

Legg igjen en kommentar