Tidsskriftsamarbeid

Det blir sendt en oversikt over økonomien i et samarbeid om tidsskriftet Medisinsk Teknikk, samt en redegjørelse for noen hovedpunkter som eventuelt blir foreslått til en avtale om driften av tidsskriftet.

Forlagets vederlag vil beregnes ut fra de samme satser som finnes i avtalen med Norges allmennvitenskapelige forskingsråd. Vederlaget skal dekke alt arbeide, utstyr og ekspertene som belastes tidsskriftets budsjett.

En avtale bør definere ansvars- og arbeidsdelingen mellom MTF og Universitetsforlaget. Foreningen eier tidsskriftet, og har det økonomiske ansvaret.

Les oversikten over økonomien, Universitetsforlaget – Medisinsk Teknikk, i:

Tidsskriftsamarbeid

Legg igjen en kommentar