Skisse til samarbeidsavtale mellom Selvig Publishing A/S og MTF

På bakgrunn av drøftelser om en fusjon av de to tidsskriftene «Helsetjenesten» og «Medisinsk Teknikk» foreslår følgende skisse til avtale.

  1. Fra 1/1 1991 overføres utgiveransvaret for MT (Medisinsk Teknikk) til SP (Selvig Publishing A/S) for en periode av 12 måneder – som en prøveordning.
  2. Tidsskriftene skifter navn slik at det nye tidsskriftet får tittelen «Helsetjeneste & Medisinsk Teknikk» med undertittel «Helsefag-Teknikk-Ledelse».
  3. Det nye tidsskriftet – heretter kalt HMT – utkommer med 10 nr pr. år og sendes til alle medlemmer i de respektive foreninger som står bak de tidligere tidsskrifter.
  4. Hver av medlemsforeningene betaler en abonnementspris på 25 % av gjeldende pris for de medlemmer som får bladet tilsendt.
  5. SP dekker alle utgifter til redaksjon, produksjon, distribusjon og markedsføring.

Skisse til samarbeidsavtale mellom SP og MTF

Legg igjen en kommentar