Utkast til felles utspill om sammenslåing av NFBT, MTF og NFMS

Det er faglig og praktisk er uhensiktsmessig og unødvendig å operere med tre ulike foreninger innenfor et land som Norge.

Formennene i NFBT, MTF og NFMS fremmer med dette forslag til respektive årsmøter om en sammenslåing av foreningene under følgende betingelser:

  1. Det opprettes en ny felles forening med navn xxx. Foreningen deles i to seksjoner; Klinikk-teknikk og Fysikk & teknikk.
  2. De ulike foreningenes aktiva slås sammen i et felles regnskap med forholdsmessige aksjeposter etter innskudd.
  3. Det dannes et felles styre med minst 1 representant fra hver av de tidligere foreningene.
  4. Det avholdes et felles medisinsk teknisk årsmøte til fast tid hvert år, der alle spesialiteter har egne sesjoner. Hver spesialitet skal ha sin egen fagkomite, og ellers er alle medlem av samme forening.
  5. Det samarbeides om et felles tidsskrift i en eller annen form.

Utkast til felles utspill om sammenslåing av NFBT, MTF og NFMS

Legg igjen en kommentar