Sammendrag fra møte vedrørende Medisinsk Teknikk

Formålet med møtet var å gjennomgå en skisse til samarbeidsavtale mellom Selvig Publishing A/S og Medisinsk Teknisk Forening.

Vedrørende samarbeidsavtalen:

De andre foreningene (NFBT, FSTL og NFMS) har innvendinger mot at det fokuseres for mye på MTF i avtaleforslaget med Selvig. Istedenfor MTF er det forslag om at det benyttes «medisinsk teknisk sammenslutning» – MTS. I denne sammenheng menes det FSTL, NFBT og NFMS.

Les kommentarer vedrørende andre punkter i:

Sammendrag fra møte vedrørende Medisinsk Teknikk

Legg igjen en kommentar