Avtale mellom MTS og SP/AS, november 1990

Avtale mellom MTS og SP/AS om utgivelsen av tidsskriftet Helsetjeneste og Medisinsk Teknikk. I MTS er følgende foreninger med: NFBT, NFMS og MTF.

Fra 1/1 1991 overføres utgiveransvaret for MT til SP for en periode av 12 måneder- som en prøveordning.

Tidsskriftet skifter navn slik at det nye tidsskriftet fra 1/1-1991 får tittelen «Helsetjenesten & Medisinsk Teknikk» med undertittel «Helsefag – Teknikk – Ledelse».

Les resten av innholdet i:

Avtale mellom MTS og SP, november 1990

Legg igjen en kommentar