Avtale mellom SP og MTS

Følgende avtale er inngått mellom Selvig Publishing A/S (SP) og Medisinsk Teknisk Sammenslutning (MTS) om utgivelsen av tidsskriftet «Helsetjenesten».

Fra 1/1 1991 overføres utgiveransvaret for «Medisinsk Teknikk» (MT) til SP for en periode av 12 mdn. som en prøveordning. Tidsskriftet skifter samtidig navn til «Helsetjenesten/Medisinsk Teknikk».

HMT planlegges utgitt med 10 nummer pr. år, og sendes til alle medlemmer av Stiftelsen Helsetjenesten (SH) og MTS.

Les resten av innholdet og også Valgkomiteens kommentarer i:

Avtale mellom Selvig Publishing og MTS

Legg igjen en kommentar