Sak 6. Budsjett 1991

Sak 6. Budsjett 1991.

Kasserer gjennomgikk styrets forslag til budsjett for 1991/1992.

Budsjettet for 1991/1992 enstemmig godkjent.

Sak 10. Sammenslåing av MTF og NFBT.

Denne sak er blitt fremskutt på dagsorden. Styret i MTF legger frem følgende forslag til vedtak:

MTF ser helt klart behovet for en samling av det medisinsk tekniske fagmiljø. Foreningen bruker 1991/1992 til å utrede sammenslutning med NFBT. MTF forutsetter at foreningenes samarbeidsform tilpasses foreningens vedtekter og intensjoner.

Sak 7. Valg

styre, redaktør, revisor og valgkomité

Sak 6, 7 og 10

 

 

 

Legg igjen en kommentar