Spørreskjema til alle norske sykehus

Senter for Industriforskning utfører for Sosialdepartementet og Kommunaldepartementet et prosjekt: «Evaluering av tilsynsordninger, melderutiner og kvalitetssikringssystemer for medisinsk teknisk utstyr». Siktemålet for prosjektet er å evaluere de gjeldende ordninger og å fremme forslag til forbedringer og fremtidig organisering.

En viktig del av denne evalueringen vil være å innhente erfaringer fra sykehusene.

Spørreskjema til alle norske sykehus

 

 

Legg igjen en kommentar