Til årsmøte i Medisinsk Teknisk Forening

Kommentarer til resultatregnskap for perioden 01.01.90 – 31.12.90:

MTF er svært godt fornøyd med resultatregnskapet.

En del av utgiftene for styremedlemmene er blitt bokført i MTF’s hovedregnskap. Dette har gitt et større beløp for styremøter på utgiftssiden og et noe penere overskudd fra landsmøtet.

Medlemstallet er ved utgangen av 1990 er på 228 medlemmer. Det ble registrert 23 nye medlemmer. 3 stk sa opp sitt medlemskap. En, pga opphold i utlandet, ønsket å være et «hvilende medlem». 12 stk er strøket av medlemslisten som inaktive.

Les Resultatregnskap og Regnskap for MTF’s fond (1990) i:

Til årsmøte i MTF for 1990

Legg igjen en kommentar