Årsrapport – Medisinsk Teknisk Forening

På årsmøtet i Bødø ble det diskutert om hvordan tidsskrift HMT skal drives. HMT eies og drives av Selvig Publishing A/S og en egen avtale er utarbeidet med de samarbeidende foreninger, NFBT, NFMS, FSTL og MTF heretter kalt MTS (Medisinsk Teknisk Sammenslutning).

MTF har vært representert i rådgivende komité for Norsk Helsemesse. Det har vært flere møter med NITO. En av møtene gjaldt NVE godkjenningen og krav til utdanning for reparasjon av medisinsk teknisk utstyr. Serviceansvar på klinisk kjemisk avdeling, bioingeniøren eller medisinsk teknisk ingeniør, kompetansestrid, hvordan fungerer dette ute på de ulike sykehus.

Årsrapport MTF 1991

Legg igjen en kommentar