Forslag om paraplyorganisasjon over MTF, NFBT og NFMS

Med henvisning til NFBT’s forslag om sammenslåing av MTF, NFBT og NFMS vil NFMS foreslå en annen organisasjonsform. Det vil være en paraplyorganisasjon tilsvarende det som finnes på det internasjonale plan (IUPESM).

Foreningsidentiteten og foreningensinteressen vil bli beholdt som idag, samtidig som medlemmene vil kunne føle at de står i en større sammenheng. På et senere tidspunkt kan det muligens være aktuelt å slå sammen til en forening.

Samarbeidsavtale om paraplyorganisasjon:

Paraplyorganisasjonen skal ivareta felles interesser innad i foreningene og overfor eksterne organ.

Les mer om paraplyorganisasjonen i:

Forslag om paraplyorganisasjon over MTF, NFBT og NFMS

 

Legg igjen en kommentar