Forslag om paraplyorganisasjon

Med henvisning til NFBT’s forslag sammenslåing av MTF, NFBT og NFMS vil NFMS foreslå en annen organisasjonsform. Etter NFMS’s mening vil det beste være en paraplyorganisasjon tilsvarende det som finnes på det internasjonale plan.

Der er IUPESM en paraply over IFBME og IOMP og koordinerer felles kongresser i ulike deler av verden.

Foreningsidentiteten og foreningsinteressen vil bli beholdt som idag, samtidig som medlemmene vil kunne føle at de står i en større sammenheng.

Vedlagt er en samarbeidsavtale om paraplyorganisasjon.

Forslag om paraplyorganisasjon over MTF, NFBT og NFMS

Legg igjen en kommentar