Generalforsamling, 21.04.1991

Sted: Ernst Hotell, Kristiansand.

Dagsorden:

  1. Godkjenning av møteinnkalling, dagsorden og forhåndsmedlemmer.
  2. Valg av ordstyrer.
  3. Valg av referent og 2 desisorer.
  4. Årsberetning: MTF og Medisinsk Teknikk.
  5. Regnskap og revisors beretning.
  6. Budsjett 1991.
  7. Valg: styre, redaktør, revisor, valgkomite. Sammenslåing av MTF og NFBT.
  8. Årskontingent.
  9. Landsmøte 1992/93.
  10. Andre saker.

Generalforsamling i 1991

Legg igjen en kommentar