Medisinsk Tekniske arbeidsrutiner og oppgaver

Referat fra arbeidsmøte 13-03.91, for MTA ved sykehusene i Akershus.

Innledning:

Bakgrunnen for møtet, er den usikkerhet som råder på arbeidsplassene, når det gjelder å få utført det arbeid som er pålagt/nødvendig, slik som: medvirkning ved nyinnkjøp, mottakskontroll, opplæring, oppfølging, vedlikehold, kassasjon og rapportering int./eksternt.

Arbeidsoppgaver som naturlig hører til medisinsk teknisk personell er:

  1. Nyinnkjøp av utstyr
  2. Mottakskontroll
  3. Opplæring
  4. Utstyrsoppfølging
  5. Vedlikehold
  6. Kontakt/rapportering
  7. Kassasjon

Les en beskrivelse av disse arbeidsoppgavene i:

Medisinske tekniske arbeidsrutiner og oppgaver

 

Legg igjen en kommentar