Medisinsk teknisk utstyr – offentlig innsats

Det vises til MTF’s brev av 19.3.91, hva det pekes på det manglende samarbeidet mellom de ulike instanser som er involvert i meldetjenesten og i arbeidet med kvalitetssikring av medisinsk teknisk utstyr i norske sykehus.

Det Kongelige Sosialdepartement ser behovet for en bedre samordning av de ulike innrapporteringsordninger for uhell og nesten-uhell med medisinsk teknisk utstyr.

Det er nedsatt en kontaktgruppe (desember 1989) med representanter fra Helsedirektoratet, Norges vassdrags- og energiverk (NVE), Det særlige tilsyn med elektromedisinsk utstyr (NIS) som skal komme med forslag til en bedre samordning av meldetjeneste og tilsynsfunksjoner.

MTU – offentlig innsats

Legg igjen en kommentar