Tillitsvalgte i Norsk Forening for biomedisinsk teknikk

Det er vedlagt en liste over alle tillitsvalgte i Norsk Forening for biomedisinsk teknikk, samt en kopi av referat fra generalforsamling i Kristiansand, 21. april 1991.

  1. Innkallingen ble godkjent. Øystein Jensen ble valgt til møteleder og Arne Rettedal ble valgt il referent.
  2. Årsberetning ble godkjent.
  3. Regnskap og revisors beretning ble framlagt. Regnskapet ble godkjent.
  4. Budsjettet for 1991 ble framlagt.
  5. Valg. Det kom ingen benkeforslag, og styret ble enstemmig valgt.
  6. Fastsettelse av årskontingent.
  7. Tidsskriftsamarbeid
  8. Sammenslutning av NFBT, MTF og NFMS.
  9. Eventuelt

Tillitsvalgte i Norsk Forening for biomedisinsk teknikk

 

 

 

Legg igjen en kommentar