Kommentarer til Utkast til kursprogram av 17.06.1991.

Representant av Regionsykehuset i Trondheim (Siri Berg) foreslår noen kommentarer til Utkast til kursprogram.

Det er viktig at målgruppen for og hensikten med kurset avklares nærmere, samt å definere hvem er det som vil delta på kurs: erfarne ingeniører eller folk som er i en opplæringssituasjon og som av og til jobbe i en intensavdeling. Dette kan ha betydning for kursets utforming.

Det foreslås å legge større vekt på utviklingen av informasjonsteknologi i overvåkningsavdeling og endrede krav som vil bil stilt til medisinteknikeren i forbindelse med dette.

Les forslag til nye emner i:

Kommentarer til Utkast til kursprogram