Vedrørende ordninger for kvalitetssikring

Ordninger for kvalitetssikring, melderutiner og tilsyn med bruk av medisinsk teknisk utstyr – forespørsel om vurdering av dagens system og ønsker om fremtidig organisering.

Det manglende samarbeid i de nedefornevnte organer medfører at sykehusenes melderutiner ved uhell og nestenuhell blir meget uryddige. Avhengig av type hendelse medfører dette at sykehusene skal melde til:

 • STEM
 • Interne organ i sykehusene
 • NPE (Norsk pasientskadeerstatning)
 • Politi
 • Arbeidstilsyn
 • SIFF
 • SIS
 • NIS

Etter MTF’s syn må følgende forandringer skje:

 1. Opprette EN meldeinstans for uhell/nestenuhell med medisinsk teknisk utstyr.
 2. Meldeinstansen må inneha nødvendig fagkunnskap til å vurdere og videreformidle meldingen til brukerne ved sykehusene.
 3. Innsatsen innen kvalitetssikring/internkontroll ved norske sykehus må samordnes.
 4. Betaling til tilsynsmyndighetene/kontrollorgan må skje direkte fra statsbudsjettet og ikke fra lokale sykehusbudsjett.

Vedr. ordninger for kvalitetssikring

 

 

 

Legg igjen en kommentar