Referat fra MTF’s styremøte i Oslo, 26.08.1991

Sted: Vingmed A/S.

Saksliste:

13/91   Referater.

14/91   Landsmøte i Kristiansand.

14/91   Kurs i syden.

15/91   Landsmøte -92 eller bare generalforsamling.

16/91 og 17/91   Sammenslåing av de ulike foreningene (MTF & NFBT, NFMS).

18/91   Hvordan fungerer HMT? Fengsli/Fagerli.

19/91   NVE godkjenningen.

20/91   Eventuelt.

Referat fra MTF’s styremøte i Oslo, 26.08.1991

Legg igjen en kommentar