Vedrørende tidsskriftet HMT

Siden fagredaktør Rune Fensli ikke hadde anledning til å møte på MTF’s styremøte, ønsker styret å få en skriftlig informasjon om hvordan fagredaktøren føler tidsskriftsamarbeidet fungerer.

Spesielt gjelder dette i forhold til MTF’s kontrakt med Selvig Publishing.

  • Er den nåværende kontrakt ok?
  • Skal MTF bare utgi fagstoff fire ganger pr. år i stede for som i dag ti ganger?
  • Er andre samarbeidspartnere aktuelle?
  • Hvordan vurderer fagredaktøren satsingen til Selvig Publishing?

Vedrørende tidskriftet HMT

Legg igjen en kommentar