Til medlemmene i NFBT

Sammenslåing

På generalforsamlingen i Kristiansand i mai ble styret pålagt en hovedoppgave: undersøke muligheten for og arbeide for en sammenslåing med MTF. Dette året skal brukes til å samtale og forhandle med styret i MTF om betingelser og ordninger.

Helsetjenesten/Medisinsk Teknikk

Rune Fensli overlatter sin jobb som fagredaktør for medisinsk teknologiske saker i Trond Fagerli i Bergen ved nyttår. Det medfører visse problemer i forbindelse med det pålegget styret har fått om å reforhandle avtalen med Selvig Publishing i desember.

Møtevirksomhet

Fremmøte ved foreningensmøtene har vært mer enn slett de siste årene, og det blir tatt til etterretning. Det vil bli arrangert flere viktige internasjonale møter det kommende året, bl.a. verdenskongressen og generalforsamlingen i Kyoto i Japan.

Æresmedlem

NFBT’s tidligere styremedlem, formann, medlem av en stiftelsesgruppe, Øyvind Lorentzen, ble valgt til æresmedlem i The International Federation on Bio-Medical Engineering.

Til medlemmene i NFBT

 

 

 

Legg igjen en kommentar