Brev til Sosialdepartement

De tre foreningene som samler det medisinsk tekniske personalet og interessert medisinsk personell i Norge, MTF, NFBT og NFMS har i lengre tid hatt samtaler på styreplan og orienterende møter med sine medlemmer med sikte på et tettere samarbeid og mulig sammenslåing.

Et av de problemene som de foreningene alltid har slitt med, er adressering under skiftende styresammensetninger. En vil derfor gjennom denne kontakten rette en forespørsel til Sosialdepartementet om det er mulig å innlede diskusjoner som eventuelt tar sikte på å komme til en enighet som kunne innebære at et egnet kontor under departementet, f.eks. opprådde som  foreningenes «postkasse» for internasjonale kontakter.

Et brev til Sosialdepartement

 

Legg igjen en kommentar