Avtale «Helsetjenesten/MT»

Selvig Publishing A/S sier seg villig til å forlenge prøvedriften av de to tidsskrifter i sammenslått form, for en periode på ytterligere 12 mnd.

I praksis betyr dette at tidsskriftet utgis i hele 1992, men Selvig Publishing foreslår at det vil settes som oppsigelsesdato for avtalen den 1. september 1992 – slik at begge parter får tid til eventuell omstilling.

Selvig Publishing er noe overrasket over at  enkelte grupperinger innen MTS ikke er fornøyd med tidsskriftet. De forskjellige detaljer som tidsskriftet fikk kritikk for ble rettet på umiddelbart.

Selvig Publishing er interessert i å lage et best mulig tidsskrift som skal være hensiktsmessig for enkelte foreninger. Derfor bes det om at den kritikk som fremkommer internt i foreningene blir meddelt Selvig Publishing, gjerne skriftlig.

Vedr. avtale Helsetjenesten-MT

 

 

 

Legg igjen en kommentar