Utkast til vedtekter, 1991

Medisinsk Teknisk Forening og Norsk forening for Medisinsk Strålingsfysikk

Det vises til det utkast Ståle Lybekk har laget og samtaler om en paraplyorganisasjon for medisinsk teknikk i Norge.  Hva den enkelte opprinnelig forening velger å legge i uttrykket paraply- vil være motivert av det behov gruppen har for markering, særlig ovenfor internasjonale kontakter. Det oppstår et spørsmål om det bør tas sikte på å være «en forening». Det er intensjonene til NFBT. Hvor rask dannelsen skal være, er et spørsmål som må tas opp etter hvert. Alle aspektene må også diskuteres på de respektive foreningenes generalforsamlinger.

Les innholdet av vedtekter i:

Vedtekter 1991