Referat fra MTF’s styremøte i Oslo, 2.12.91

Sted: Vingmed A/S.

På grunn av manglende møteinnkalling og litt kommunikasjonsvikt blant styremedlemmene ble det et litt improvisert møte. Sakslisten ble satt opp før møtet startet.

Saksliste:

21/91   Referat.

22/91   Tidsskriftet.

23/91   Årsmøte -92.

24/91   Sammenslåing NFBT & MTF.

25/91   SI-rapport.

26/91   Eventuelt.

Referat fra MTF’s styremøte i Oslo, 02.12.91

 

Legg igjen en kommentar