Referat fra møte MTF og NFBT

Formål: Sammenslåing av foreningene MTF og NFBT.

Bakgrunn:

  • Etter en hel rekke brevvekslinger mellom MTF, NFBT og NFMS ble det besluttet å avholde dette møtet i et forsøk på å skjære igjennom. Både NFBT og MTF hadde som mandat fra sine respektive generalforsamlinger 1991 å tilrettelegge en sammenslåing av disse to foreninger. Det ble enighet om at sammenslåing skulle skje på likeverdsprinsippet. NFBT hadde som forbehold at den nye foreningens vedtekter var slik utformet at de ga adgang for andre beslektede foreninger, f.eks. NFMS, på et senere tidspunkt.

Følgende punkter ble drøftet:

  1. Postadresse
  2. Internasjonale tilslutninger
  3. Navn
  4. Logo
  5. Aktiva
  6. Nye vedtekter

Referat fra møte mellom MTF og NFBT

 

Legg igjen en kommentar