1 Innkalling til styremøte

På styremøte den 20. januar 1992 blir diskutert:

  1. Utkastet vil vedtekter for paraplyorganisasjon. Videre forhandlingsstrategi etc.
  2. Avtaleutkast til den praktiske siden av sammenslåingen.
  3. Generalforsamling/årsmøte. MTF (den gamle foreningen) skal ha sitt årsmøte på Gjøvik 3-5 juni 1992.
  4. Info/eventuelt

1 Innkalling til styremøte

 

Legg igjen en kommentar