Forespørsel – Sosialdepartement

Forespørsel om Sosialdepartementet kan fungere som «postkasse» for MTF, NFBT og NFMS internasjonale kontakter

Sosialdepartementet er nå i ferd med å vurdere hvordan STEM best kan sikre at helseområdet blir forsvarlig ivaretatt i standardiseringsarbeidet. I denne vurderingen må STEM ta hensyn til den planlagte omorganiseringen av det statlige helseforvaltningen.

Forespørsel – Sosialdepartement

Legg igjen en kommentar