Brev til Strålefysikerne

Det er kommet til at navnet Med. Tekn. For. er ganske godt og innarbeidet, men det er foreløpig fullt mulig å gjøre som svenskene og kalle det…. for  med. teknikk og fysikk. NFBT kommer sannsynligvis til å klubbe oppløsning med tilslutning til den nye paraplyorganisasjonen på generalforsamling.

Vedlagt er kopi av svaret fra Sosialdepartementet på henvendelsen i november, samt suste versjon av forslaget til statutter for paraplyorganisasjonene som MTF og NFBT har jobbet med.

Det finnes ikke vedlagt kopi av svaret, derfor er det umulig å referere til dette.

Et brev til Strålefysikerne

 

Legg igjen en kommentar