Møteinnkalling og referat, 17.02.1992

Sted: Vingmed, Oslo.

Saksliste:

  1. Godkjenning av referat.
  2. Referatsaker.
  3. Sammenslåing NFBT/MTF.
  4. Orientering om landsmøte i Gjøvik.
  5. SI-rapporten.
  6. Tidsskriftet.
  7. Eventuelt.

Referat fra styremøte i MTF, 17.02.1992.

Les innholdet av referatet i:

Møteinnkalling og referat, 17.02.1992

 

 

Legg igjen en kommentar