Medlemmer i NFBT

Styret som har valgt i Kristiansand siste vår, fikk et klart hovedoppdrag: Undersøke om muligheten for en sammenslåing med MTF. Forholdet til Strålefysikerne, NFMS, skulle også utredes med sikte på en fremtidig fellesorganisasjon.

Sammen med MTF har en utarbeidet et foreløpig utkast til vedtekter for en ny organisasjon – MTF.

Det er meningen at den praktiske siden av sammenslåingen skal foregå etter en kontraktlignende avtale.

Medlemmer i Norsk Forening for bio-medisinsk forening

Legg igjen en kommentar