Utsendelse av HMT til MTF’s medlemmer

Alan Fields er kasserer for MTF og er ansvarlig for ajourføring av foreningens medlemlister. Disse regelmessig sendes til Selvig Publishing med anmodning om at disse endringene og listen generelt samordnes med mailinglisten for H/MT.

Til tross får kasserer stadig klager fra medlemmer om at de ikke mottar tidsskriftet.

Alan Fields ber om forsikring fra Selvig Publishing om at MTF’s medlemslister vil bli ajourført, og at fremtidige lister vil bli fulgt opp, slik at alle medlemmer får sitt eksemplar av bladet.

Ang.utsendelse av HMT

 

 

Legg igjen en kommentar