Innkalling til styremøte og referat, 7.05.1992.

Sted: Vingmed A/S sine lokaler på Fornebu.

Saksliste:

  1. Referat.
  2. Opprette kursgruppe, som skal prøve å arrangere kurs utenom landsmøte og under landsmøte.
  3. Sertifisering av medisinsk teknikere.
  4. Ny redaktør til tidsskriftet.
  5. Tidsskriftsamarbeid med tidsskriftet Elektronikk.
  6. Eventuelt.

Referat fra styremøte, 7.05.1992.

15/92   Referatsaker.

16/92   Generalforsamling.

17/92   Oppretting av kursgruppe.

18/92   Sertifisering av med.teknikere.

19/92   Redaktør til tidsskriftet.

20/92   Tidsskriftsamarbeid.

21/92   Eventuelt.

Innkalling til styremøte og referat, 7.05.1992

 

 

Legg igjen en kommentar