Vedrørende royalty «Helsetjenesten/Medisinsk Teknikk» – 1991

Det vises til tidligere samtaler i forbindelse med regnskapet for 1991, og kan opplyses at totalsalget i 1991 var på kr. 1 193 160,-.

Det takkes for samarbeidet i 1991, og Selvig Publishing håper på full oppslutning for det nye, sammenslåtte tidsskriftet for 1992. Som kjent har det foregått en utskifting på salgssiden pr. 1. april d.å., og med all respekt for det arbeidet som er utført tidligere, tror Selvig Publishing at tidsskriftet i sin nye form med en systematisk og profesjonell salgsinnsats vil kunne oppnå gode resultater i inneværende år.

Vedrørende royalty Helsetjenesten

 

Legg igjen en kommentar