Brev til Selvig Publishing

Fra: Medisinsk Teknisk Forening
Til: Selvig Publishing

 

MTF har gjennomgått utsendte abonnementsliste fra Selvig Publishing, og funnet svært mange avvik fra den korrekte medlemslisten. Bland annet er det en del doble registreringer, en rekke abonnementer som ikke hører til under MTF, samt 3 personer som skulle vært slettet fra MTF’s lister.

Da MTF kommer til å satse videre på samarbeidet om Helsetjenesten/Medisinsk Teknikk, ville det være i alles interesse at det ble orden på abonnementslister. Derfor returneres utskrift fra Selvig Publishing, påført om at de vil opprette en abonnementsliste.

Et brev til Selvig Publishing ang. abonnementsliste

 

Legg igjen en kommentar