2 Kommentarer til Rapport om Medisinsk Utstyr

Kommentarer til Rapport om Medisinsk Utstyr, Kvalitetssikring, Tilsyn og Meldetjeneste, juli 1992.  v/ Medisinsk Teknisk Forening, MTF, og Norsk forening for bio-medisinsk, NFBT.

Både MTF og NFBT er glad for å bli bedt om å uttale seg om den foreliggende rapporten «utarbeidet av en interdepartemental arbeidsgruppe». Det vil være kjent at det mellom MTF og NFBT pågår forhandlinger om sammenslåing, og at en regner med å være en forening tidlig i 1993. MTF og NFBT har derfor valgt å gi en felles uttalelse til rapporten.

De enkelte kommentarene er satt opp punktvis.

2 Kommentarer til Rapport om Medisinsk Utstyr

Legg igjen en kommentar