2 Innkalling til styremøte

Det blir avholdt et styremøte den 24. august 1992.

Saker som vil diskuteres:

  1. Konstituering og bli kjent med MTF
  2. Tidsskriftet/Selvig Publishing
  3. Medlemsmøter
  4. Undervisningsopplegg og planer
  5. Ekstraordinær generalforsamling i henhold til bestemmelse på siste generalforsamling p.g.a. mangler ved regnskapet
  6. Avviklingsstrategier/årsmøte
  7. Eventuelt

2 Innkalling til styremøte

 

Legg igjen en kommentar