1 Kommentarer til Rapport om Medisinsk Utstyr

Noen kommentarer til «Rapport om Medisinsk utstyr, Kvalitetssikring, Tilsyn og Meldetjeneste» utarbeidet av en interdepartemental arbeidsgruppe juli 1992.

  • Forslag til nye ordninger
  • Generelt
  • Nye hovedrammer for tilsyn og ansvar
  • Nye rammebetingelser
  • Kommentarer

2 Kommentarer til Rapport om Medisinsk Utstyr

Legg igjen en kommentar