Helsetjenesten/MT – regnskap 1991 og prognose 1992

Av fotostatkopien fremgår det hvordan utregning har funnet sted av «royalty». Dette er som følger: brutto annonsesalg – byråprovisjon + abonnementsinntekter.

Når det gjelder prognose for 1992, ble det satt opp et budsjett med et totalsalg av annonser på kr. 992 000, – samt abonnementsinntekter på kr. 220 000,-.

Tidsskriftet vil sannsynligvis ende på et salg rundt kr. 850 000,- og dette er absolutt ikke tilfredsstillende. Selvig Publishing håper derfor at ikke minst de medisinsk/tekniske foreninger vil støtte opp og gi flest mulig tilbakemeldinger til salgsmann.

Med et godt samarbeide mellom de foreninger som står bak tidsskriftet – salgavdeling og redaksjon, mener undertegnede som representant for forlaget at tidsskriftet skulle ha alle mulige sjanser til å klare seg i markedet, og gi et rimelig godt økonomisk resultat.

Vedr. Helsetjenesten-MT, regnskap 1991 og prognose 1992

Legg igjen en kommentar