Avtale mellom SP og MTS

Pr. dags dato er inngått ny avtale mellom Selvig Publishing A/S (SP) og Medisinsk Teknisk Sammenslutning (MTS) om utgivelsen av tidsskriftet «Helsetjenesten/Medisinsk Teknikk» (HMT), basert på avtale av 27/12-1990.

Fra 1/1-1991 har SP utgiveransvaret for tidsskriftet «Helsetjenesten/Medisinsk Teknikk».

Avtalen er gjensidig oppsigelig med 1 års varsel regnet fra 1. januar. Opphavsrettene blir fordelt som ovenfor angitt.

Hver av medlemsforeningene HAF, NFH og MTS, betaler en abonnementspris som fremgår av vedlegg til denne avtale.

Vedlegg

MTS består av foreningene:

  • NFBT – Norsk Forening for Biomedisinsk Teknikk
  • NFMS – Norsk Forening for Medisinsk Strålingsfysikk
  • FSTL – Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse
  • MTF – Medisinsk Teknisk Forening

Avtale mellom Selvig Publishing AS og MTS

 

Legg igjen en kommentar