Kvalitetssikring basert på meldinger om skader , uhell og klager i helsetjenesten

Kvalitetssikring basert på meldinger om skader, uhell og klager i helsetjenesten, en utredning med forslag til oppfølging ved kvalitetsutvalg i institusjoner og kommuner-høring

Sosialdepartementet anmodet i april 1991, Helsedirektoratet om å oppnevne og lede en arbeidsgruppe som skulle utrede spørsmål knyttet til mulighetene for samordning av informasjon om pasientklager, -skader og -erfaringer innen norsk helsevesen.

Arbeidsgruppen avga sin utredning med bl.a.:

  • forslag til meldesystem og lovendringer
  • foreslag til meldeskjema
  • kommentarer knyttet til tannhelsetjenesten

Les innholdet i:

Kvalitetssikring basert på meldinger om skader

 

 

Legg igjen en kommentar