Autorisasjon – ET-godkjenning

Elektrisitetstilsynet – enhet for medisinsk utstyr, ET-EMU, – har overtatt hovedansvaret for vurdering av søknader og tildeling av autorisasjon etter Forskrifter om faglig utdanning for «Reparatører av elektromedisinsk utstyr».

Det har pågått en kontinuerlig debatt om autorisasjonsspørsmålene i fagmiljøene i flere år. Praksiskravet for autorisasjon ført til at ingen uten en viss erfaring fra helseinstitusjoner har fått den allmenne autorisasjonen.

Nå vurderes det å omlegge realistiske krav til teoretisk utdannelse og rimelige krav til praksistid og innhold.

Les mer om fagkomiteén i:

Autorisasjon-ET-godkjenning

 

Legg igjen en kommentar